Stor entusiasme for kjempeprosjektet som skal bringe polarskuta Maud til kystkultursenteret på Vollen i Asker26 April 2011 » Contributors | respond
Tags:

Akershus: Firmaet Tandberg Eiendom har satt seg fore å gjøre en innsats for fartøyvernet og kystkultursenteret på Vollen i Asker. De skal bringe “Maud” hjem. Og nei, vi snakker ikke om Kongens farmor, men om Roald Amundsens polarskute, som i 80 år har ligget på havbunnen i Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, Canada.

Tiltaket har skapt entusiasme blant fartøyvernfolket, leser vi i Budstikka. Initiativtakerne skal etter planen bidra med mellom 20 og 30 millioner kroner for å få skuta, ved starten av første verdenskrig tilbake til Norge, Asker og Vollen. Asker kommune eier visstnok båten, rent formelt, men kommunen er – etter det vi forstår – svært velvillig innstilt til planene. Målet er at Maud skal være i trygg havn innerst i Oslofjorden i løpet av sommeren 2012, og der vil man bygge et museumsbygg til den ærverdige damen.

Men noe malurt i begeret finnes det likevel: Da arkitektfirmaene Snøhetta og Jarmund/Vigsnæs la frem sine respektive, og temmelig heftige, prosjektskisser for museet som skal huse Maud, ble enkelte i lokalsamfunnet bekymret. Dette skyldtes ikke at de var motstandere av frisk og nyskapende arkitektur, men at de var bekymret for det eksisterende preget på det lille tettstedet. Og en annen innvending er også sentral: Per i dag er infrastrukturen til Vollen slett ikke tilpasset stor tilstrømning av besøkende fra inn- og utland.

26.04.2011, Fortidsminneforeningen Redaktør: John Arne Balto. –> http://fortidsminneforeningen.no/nyheter
2010-2017 © MAUD RETURNS HOME
tandberg eiendom as / concept jan wanggaard

Subscribe to news Posts RSS / Comments RSS
Follow us at facebook and twitter

norwegian english